Om HTK Forsyning A/S

HTK Forsyning A/S er det samlede navn på det nye vandselskab, der dækker over den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning. HTK Forsyning A/S er ejet af Høje-Taastrup Kommune.

 

Hovedopgaverne for HTK Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

 

HTK Forsyning A/S er et holdingselskab (moderselskab) med to datterselskaber, HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S. Alle aktiver (ledninger, vandværk, renseanlæg ect.) er placeret i de to datterselskaber.

 

Alle medarbejdere i den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overflyttet til HTK Forsyning A/S.


Vandselskabet blev dannet som et krav i den nye vandsektorlov. Loven betyder også en del andre administrative forandringer. Bl.a. er alt IT udskilt fra kommunen, ligesom fastsættelse af takster nu reguleres af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Trods de nye reguleringer og krav håber vi forsat, at vi kan bevare det nuværende serviceniveau, således at vores forbrugere har en høj vandforsyningssikkerhed og kloakafledning.

 

Med venlig hilsen
Tom Søderhamn
Direktør

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00