Selvbetjening

Etapevis lukning for færdsel på Skolevej i forbindelse med ledningsarbejder

I perioden fra uge 48 2023 til og med uge 12 2024 vil der være lukket for færdsel på Skolevej.

Dette skyldes at der skal etableres en ny regnvandsledning og regnvandsstikledning i Skolevej på strækningen mellem Taastrup Hovedgade og Åvænget, idet der er behov for at aflaste fællessystemet ved hjælp af en separering af regnvand.

I hele arbejdsperioden vil entreprenøren sørge for, at beboerne i området fortsat har adgang til deres matrikler, samt at de løbende vil omdele nødvendige informationer til de berørte beboere.

Eventuelle ændringer til tidsplanen vil fremgå af HTK Forsynings hjemmeside. www.htkforsyning.dk 

Af hensyn til beboerne og trafikomlægningen i området, vil arbejdet blive udført i etaper som vist på billedet nedenfor:


Link til stort kort
Den overordnede tidsplanen for start og slut af de enkelte etaper fremgår nedenfor:

Etape 1 udføres fra uge 48 til uge 51 mellem Åvænget og Skolevej nr. 7A

Etape 2 udføres fra uge 1 til uge 5 mellem Skolevej 7A og Strongvej

Etape 3 udføres fra uge 6 til uge 9 mellem Strongvej og Skolevej nr. 1/Borgerskolen

Etape 4 udføres fra uge 9 til uge 10 ud for Skolevej nr. 1/Borgerskolen

Etape 5 udføres fra uge 10 til uge 12 fra Borgerskolen frem til Taastrup Hovedgade. Der vil ske omlægning af buskørslen til anden rute i hele perioden.


Manglende vandforsyning og lavt vandtryk

Der har i en periode været driftsforstyrrelser i vores forsyningsområde. Det har betydet meget lavt vandtryk og udfald i vandforsyningen.

Det er et sammenfald af flere uheld, som har forårsaget  driftsforstyrrelserne.

Vi har arbejdet på højtryk, og det ser ud til at problemerne nu er løst.

Vi beklager de gener, som det har medført.

Ingen PFAS-forbindelser i HTK Vands boringer

Der har i den seneste tid været megen snak om PFAS i drikkevandet. Vi har derfor fået undersøgt vandet i vores vandværks boringer. Der blev ikke konstateret PFAS-forbindelser.

HTK Forsyning A/S og datterselskabers oplysningspligt for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft, dvs. en ny fælles EU-lov om behandling af persondata. 

Læs mere om forordningen og den Persondatapolitik som HTK Forsynings A/S har udarbejdet for området...


Driftsinfo:
Ingen aktuelle driftsinformationer.

Blødgøring af vandet


HTK Vand A/S får rigtig mange henvendelser om vores fremtidige planer for blødgøring af vandet til forbrugerne, specielt efter at HOFOR har været i medierne i forbindelse med blødgøringen på Brøndby Vandværk. Når forbrugerne læser eller hører om Brøndby, tror de fleste, at hele HOFOR har indført blødgøring, men Brøndby Vandværk forsyner alene forbrugerne i Brøndby. HOFOR har oplyst, at de planlægger at indføre blødgøring senest i 2024 på de regionale værker, som HTK Vand A/S aftager og køber vand fra.

HTK Vand A/S følger løbende HOFOR’s planer, men er afventende, da det først giver mening at blødgøre vores eget vand, fra Snubbekors Værket, samtidig med at HOFOR leverer blødgjort vand fra de regionale vandværker. Ellers får vi vand, der vil svinge i hårdhed mellem 10 og 22 i løbet af døgnet hos den enkelte forbruger. HTK Vand A/S skal også finde ud af, hvilken type blødgøring, der giver mest mening i forhold til størrelsen af Snubbekors Værket. HOFOR’s blødgøring bygger på det, der kaldes pellet-metoden, som egner sig bedst til de store vandværker. HTK Vand A/S følger også med i, hvad der sker hos andre vandforsyninger, bl.a. i Tårnby, hvor de lige har installeret blødgøring ved et ionbytteanlæg.

HTK Vand A/S forventer, at vi i de kommende år vil finde de muligheder og metoder, der er bedst egnet til blødgøring af vandet fra Snubbekors Værket.

Selvbetjening

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00