Ledningsoplysninger

Fra 1. september 2005 skal graveaktører (entreprenører m.fl.) forespørge i Ledningsejerregistret LER, før et gravearbejde påbegyndes. Se  www.ler.dk

  

Ledningsoplysninger for vand- og kloakledninger, under selskaberne HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S samt tele- og datakabler ejet af Høje-Taastrup Kommune, ekspederes af HTK Forsyning A/S og fremsendes snarest og senest 5 arbejdsdage efter at forespørgslen er modtaget.

 

Høje-Taastrup Kommune har ikke indmålt vejafvandingsledningerne. I de fleste tilfælde vil man dog på baggrund af placeringen af vejriste og meterbrønde kunne regne ud, hvor vejafvandingsledningerne er placeret. Ved tvivlstilfælde kan kommunens vejvæsen kontaktes.

 

Private ledninger er ikke kortlagt af HTK Forsyning A/S. Oplysning om private ledningers placering kan søges i ejendommens byggesag på www.weblager.dk

Kvalitet

Vand- og kloakledninger er registreret i en digital ledningsdatabase. Ledningerne er primært registreret på baggrund af ældre ledningsplaner. Derfor er ledningstracé usikker i flere områder. Der kan ligeledes være områder, hvor stikledningers placering ikke er kendt.

Ved nyere ledningsanlæg gælder, at disse er opmålt ved landinspektør og ledningstracé er sikker. Kontakt HTK Forsyning A/S for oplysning om opmålte ledninger.

Koter, angivet på tegning, er kun vejledende og må ikke anvendes til projektering, afsætning eller præcisionsopmåling.

 

For kommunens tele- og datakabler gælder, at kabeltracé er usikker.

 

Det garanteres ikke, at det viste kortgrundlag med huse, veje m.v., til en hver tid er opdateret.

 

Tegninger leveret i PDF-format er ikke målfast.

Påvisning af vand- og kloakledninger

 
HTK Forsyning A/S

Høje-Taastrup Kommune

Driftsbyen
Lervangen 35 D

2630 Taastrup

Telefon: 70 20 51 20

Mail: htkforsyning@htkforsyning.dk

 

 

 

Påvisning af kommunale teledatakabler

Høje-Taastrup Kommune
Økonomi- og Digitaliseringscenter
Bygaden 2
2630 Taastrup

Telefon:

43 59 10 00

43 59 11 75 

 

 

Påvisning af vejafvandingsledninger

Høje-Taastrup Kommune
Vejafdelingen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Telefon:

43 59 12 05
43 59 11 00

 

foto af ledninger i opgravning
HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00