Fra boring til vandhane

Boringer

Vandforsyningen har 4 aktive boringer ved Snubbekors værket. De leverer tilsammen ca. 0,9 mio. m3 vand om året.

Fra boringerne pumpes vandet op i kar, hvor vandet iltes og filtreres. Processen fjerner uønskede stoffer som jern og mangan, ammonium og evt. svovlbrinte og metan. Vandet er så klar til at komme ud i ledningsnettet. Der udtages løbende lovpligtige vandprøver, som analyseres på godkendte laboratorier.

HOFOR

Vi køber ca. 1,5 mio. m3 vand hos HOFOR, og det kommer primært på vandværkerne ved Thorsbro og Lejre. Begge vandværker indvinder udelukkende grundvand. Ønsker du mere information om deres vandværker, henviser vi til HOFOR på telefon 33 95 33 95 eller via www.hofor.dk.

Vandforsyningens struktur

Oversigtskortet viser omfanget af vores forsyningsområde med placering af trykforøgerstationerne og den overordnede sammenhængene hovedledningsstruktur.
 
forsyningsomraaderHjemmeside
 
Vandforsyningen har et veludbygget forsyningsnet, der hovedsageligt forsyner Taastrup og Høje-Taastrup, men også en stor del af Hedehusene. Desuden vandforsynes en række mindre områder som Vridsløsemagle og den vestlige del af Sengeløse.

Af de 14 private almene vandforsyninger, der findes i kommunen, forsynes 2 med midlertidigt vand, da deres egenindvinding i øjeblikket ikke giver vand af en tilstrækkelig god kvalitet.

Forsyningsområdet er opdelt i en højtrykzone og en lavtrykzone. Da terrænet generelt stiger mod vest er højtrykszonen placeret vest for Hveen Boulevard og lavtrykzonen øst for.

Trykforøgeranlæg og hovedleningsnet

Vandet pumpes ind i ledningsnettet fra 5 trykforøgeranlæg. 2 trykforøgeranlæg er placeret ved transportledningen fra Thorsbro Vandværk og 2 er placeret på transportledningen fra Lejre Vandværk. Det sidste anlæg er placeret ved Snubbekors værket.

Der er også placeret et trykforøgeranlæg mellem lavtrykszonen og højtrykszonen.

Trykforøgerstationerne og de store transportledninger udgør vores hovedledningsnet.

Svigt eller nedbrud på en og i nogle tilfælde flere af trykforøgerstationerne har ikke eller kun begrænset forsyningsmæssig betydning, fordi de øvrige trykforøgerstationer kan overtage forsyningen.

Vandforsyningen har en overordnet automatisk styring, der sikrer, at trykforøgerstationernes drift er mest økonomisk i forhold til variationen i forbruget.

Distrubutionsanlægget

Til distribuering af disse vandmængder drives og vedligeholdes i hovedtræk:
 • 180 km. hoved- og stikledninger
 • 60 km. stikledninger
 • 5 trykforøgerstationer
 • 1 vandværk
 • 8.000 vandmålere
 • 600 brandhaner (vedligeholdes for det kommunale beredskab)
 • Bygværker, ventilbrønde, skydeventiler og stophaner

Vandet leveres til din matrikel

Vandforsyningens ledninger stopper normalt ved grundgrænsen med en stophane. Grundejeren ejer ledningen fra stophanen i fortovet til ejendommen (jordledning). Ejeren skal selv vedligeholde jordledningen og rørnettet i ejendommen.

Vandmåleren

Vandforsyningen ejer og udskifter vandmåleren efter gældende regler. Her er det vigtigt at huske at:
 • At ventilen før og evt. efter måleren kan lukkes. Hvis ventilerne ikke kan lukke, så skal ejer sørge for at ventilerne udskiftes af en autoriseret VVS installatør.
 • Er det nødvendigt, at vandforsyningen i den forbindelse lukker for stophanen ude i vejen, skal ejer ringe og aftale tidspunktet i god tid.
 • At der er fri plads foran og omkring vandmåleren, så der kan bruges værktøj, når måleren skiftes

Vandhanen

Her tapper du dit gode drikkevand. Det er grundejer, der ejer og reparerer ejendommens rørnet og installationer.

Et par gode råd om dit drikkevand:
 
 • Vær opmærksom på, at vandets kvalitet kan være dårligere, når vandet har stået stille i rørene natten over. Brug derfor de første par minutters vand fra vandhanen til vask, skylning eller lignende og drik først vandet, når det er blevet koldt.
 • Undgå vandspild – lad ikke blot vandet løbe uden at bruge vandet.
 • Du kan vælge at have frisk vand i køleskabet. Det er den lave temperatur, som giver fornemmelsen af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

Et par gode råd om dit drikkevand

 • Vær opmærksom på, at vandets kvalitet kan være dårligere, når vandet har stået stille i rørene natten over. Brug derfor de første par minutters vand fra vandhanen til vask, skylning eller lignende og drik først vandet, når det er blevet koldt.
 • Undgå vandspild – lad ikke blot vandet løbe uden at bruge vandet.
 • Du kan vælge at have frisk vand i køleskabet. Det er den lave temperatur, som giver fornemmelsen af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00