HTK Forsyning A/S og datterselskabers oplysningspligt for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft, dvs. en ny fælles EU-lov om behandling af persondata. Efter forordningen er der pligt til at oplyse kunder (forbrugere) om de oplysninger der indsamles. For at sikre, at kundernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning har HTK Forsyning A/S udarbejdet en persondatapolitik, som kan ses her


HTK Forsyning A/S er dataansvarlige for behandling af de personoplysninger der modtages fra vores kunder. Med HTK Forsyning A/S menes i det efterfølgende også de tilhørende datterselskaber HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S. HTK Forsyning A/S kan kontaktes på mail htkforsyning@htkforsyning.dk, telefon 70 20 51 20 eller ved brev til HTK Forsyning A/S, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup. 

 

HTK Forsynings A/S’s formål for behandling af kundernes personoplysninger er levering af vand til alle ejendomme i forsyningsområdet samt bortskaffelse og rensning af spildevand. Retsgrundlaget er lovgivning omkring vandforsyning og spildevandsforsyning.


HTK Forsyning A/S behandler almindelige personoplysninger om kunderne, der er nødvendige for at opfylde HTK Forsyning A/S’s forsyningspligt eller et løbende aftaleforhold. En detaljeret liste over oplysningerne findes under persondatapolitikken.


De personoplysninger HTK Forsyning A/S behandler er oplysninger som kunderne selv har indrapporteret, oplysninger der er indhentet fra kommunen eller oplysninger som er hentet fra kundernes måler. 


Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt af hensyn til at opfylde HTK Forsyning A/S’s forpligtigelser over for kunderne eller for opfyldelse af relevant lovgivning. 


Kunder har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger: 
 

  • Ret til at få indsigt i egne persondata som HTK Forsyning A/S behandler.
  • Ret til at få egne unøjagtige persondata rettet eller slette.
  • Ret til at trække samtykke til HTK Forsyning A/S’s behandling af egne person­oplysninger helt eller delvist tilbage.
  • Ret til at gøre indsigelse imod HTK Forsyning A/S’s behandling af egne persondata.
  • Ret til at få begrænset HTK Forsynings A/S’s behandling af persondata.
  • Ret til dataportabilitet hvis behandlingen af egne personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt. 

Rettighederne er nærmere beskrevet under persondatapolitikken 

 

Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis der er utilfredshed med den måde som HTK forsyning A/S og datterselskaberne behandler kundens personoplysningerne på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk
 

 


 

 


 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00