Kloakforsyning

Kloaksystemet under HTK Kloak A/S er fastlagt i den spildevandsplan, som Byrådet har godkendt. Samtlige ejendomme, som er omfattet af denne plan, har pligt til at være tilsluttet systemet.

Størstedelen af systemet er udført som separat kloak, hvor spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning.

I de centrale dele af Taastrup by, Hedehusene og hele Marbjerg afledes i fællessystem, hvor regnvand og spildevand føres i samme ledning.

For Vridsløsemagle, Sengeløse Mose, Vadsby og Soderup er alene udført ledninger for afledning af spildevand.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00