Forbrugervalg i HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S

Den 10. juli 2012 trådte den nye bekendtgørelse nr. 772 om forbruger indflydelse i vandselskaber i kraft. Ifølge bekendtgørelsen skal der vælges forbrugerrepræsentanter til vandselskabers bestyrelser. Første valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres senest den 31. december 2017.

Det er anden gang at der afholdes forbrugervalg i de to selskaber.

 

Forbrugerne/kunderne i HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S skal vælge to forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i de to selskaber, samt fire suppleanter.
 

Valget gennemføres som et fælles valg og de to valgte kandidater vil således blive medlemmer af begge bestyrelser. De to kandidater med flest stemmer bliver valgt til bestyrelserne, mens den kandidat, der får det tredje højeste antal stemmer bliver valgt som 1. suppleant, den kandidat, som får det fjerdehøjeste antal stemmer, bliver valgt som 2. suppleant, og så fremdeles.
 

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen og indtræder i bestyrelserne den 1. januar 2018.
 

Valget gennemføres i 3 faser her på valgportalen:
 

1.Angivelse af kandidatur:                 onsdag d. 20. september kl. 8:00 – onsdag d.27. september kl. 15:00
2.Indstilling af kandidater:                  fredag d. 29. september kl. 8:00  –  fredag d.13. oktober kl.15:00
3.Valghandling/afstemning:               onsdag d. 25. oktober kl. 8:00 – onsdag d. 1. november kl. 15:00
 

Alle 3 faser gennemføres elektronisk ved hjælp af NemID. Hvis du ikke anvender NemID, kan du bestille et kodebrev med log ind oplysninger via valgportalen HTK Forsyning A/S´s hjemmeside www.htkforsyning.dk.
 

Alle bolig- og erhvervsenheder med eget kundenummer, som aftager forsyningsydelser til eget forbrug fra HTK Vand A/S og/eller HTK Kloak A/S er stemmeberettiget. Du har et kundenummer, hvis du afregner direkte med HTK Forsyning A/S.
 

Der er kun én stemme pr. enhed. Afgiver en enhed flere stemmer, anses samtlige stemmer fra enheden for ugyldige.


Det er ikke muligt at afgive stemme pr. fuldmagt.

 

Såfremt stemmeberettigede forbrugere ikke har adgang til computer, vil der på selskabernes adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i selskabernes åbningstid vil kunne afgives stemme.

 

HTK Forsyning A/S´s adresse:

Driftsbyen

Lervangen 35D

2630 Taastrup


 

 

  

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00