Bestyrelsesarbejdet

Siden den 1. januar 2014 har bestyrelsen i datterselskaberne HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S bestå af 2 forbrugerrepræsentanter samt 5 byrådsmedlemmer, der er udpeget af Byrådet.

 

HTK Forsyning A/S, som er serviceselskab for datterselskaberne har en bestyrelse, som bestå af 5 byrådsmedlemmer, der er udpeget af Byrådet.

Formand og næstformand for selskaberne vælges på ekstraordinær generalforsamling i december 2017.

 

Arbejdet som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen

De forbrugerrepræsentanter, der vælges af forbrugerne i efteråret 2017, tiltræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2018 for en 4-årige valgperiode.

 

Arbejdet som bestyrelsesmedlem vil omfatte ca. 4 bestyrelsesmøder om året samt eventuelt enkelte elektroniske bestyrelsesmøder via elektronisk dagsordenssystem e-mail. De bestyrelsesmøder, der har fremmøde, vil primært blive afholdt på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Det forventes, at bestyrelsesmøderne for HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S vil blive afholdt samtidig. Du skal som bestyrelsesmedlem forvente at skulle bruge nogen tid på at forberede dig til møderne.

 

En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter i bestyrelsen som de øvrige bestyrelsesmedlemmer jævnfør Selskabslovens § 115 (Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11/4 2011) og er pålagt tavshedspligt. Hvad denne tavshedspligt omfatter, er nævnt i bestyrelsens forretningsorden, der også beskriver retningslinjerne for bestyrelsesarbejdet i øvrigt.

 

Yderligere information om bestyrelsesarbejdet
Vedtægterne kan du se på HTK Forsyning A/S´s hjemmeside www.htkforsyning.dk

Forretningsorden kan rekvirere ved henvendelse til jettehans@htkforsyning.dk 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00