Vores vand er hårdt

HTK Vand A/S forventer at hårdheden er 19 - 22 ° dH , hvilket svarer til at vandet er hårdt.

Den sidste måling fra Snubbekors værket viste en hårdhed på 22 ° dH

Hårdhedsgrad

 Hårdhed ° dHBetegnelse:
0°- 4°Meget blødt
4°- 8°Blødt
8°- 12°Middelhårdt
12°- 18°Temmelig hårdt
18°- 30°Hårdt
30° - >Meget hårdt

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader - ºdH

Vandets hårdhed er opdelt i i forbigående hårdhed og en blivende hårdhed.

Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten).

Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.

Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Sæbe og tærringer

Hårdheden betyder blandt andet noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Undlad at bruge skyllemiddel til bomuld - brug det kun til vask af tøj med syntetiske fibre.

Skån vandløbene og havene og spar samtidig på vandressourcerne.

Blødt og hårdt vand

Vandet i Danmark er forskelligt. Her i kommunen betegnes vandet som hårdt.

Vandet er blødt eksempelvis omkring Silkeborg. Her må vandværkerne tilsætte kalk til vandet. Kalken tilsættes, så vandet ikke giver tæringer på rør og armaturer, da blødt vand er forholdsvis aggresivt.

 

Vandet er hårdt

Vi har målt en hårdhed på 22 ° dH

Blødt og hårdt vand

Vandet i Danmark er forskelligt. Her i kommunen betegnes vandet som hårdt.

Vandet er blødt eksempelvis omkring Silkeborg. Her må vandværkerne tilsætte kalk til vandet. Kalken tilsættes, så vandet ikke giver tæringer på rør og armaturer, da blødt vand er forholdsvis aggressivt.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00