Utætheder og ledningsbrud

Ret henvendelse til os, hvis du har mistanke om, at der er utætheder på en vandledning.

Utætheder kan opdages, ved at du er opmærksom på følgende:
  • Hvis der er usædvanlig meget vand der strømmer til kloakken
  • Hvis jorden eller belægninger som asfalt eller fliser pludselig falder sammen et sted
  • Hvis der om sommeren er specielt frodigt i et afgrænset område
  • Hvis der er vandpytter selv i tørt vejr

Telefonnr: 70 20 51 20 eller 80 32 12 22
(udenfor normal arbejdstid)

Vandledningen mellem vandforsyningens stophane og ejendommens måler er normalt din ejendom, og du skal normalt selv forestå reparation af ledningsbrud der. Vandforsyningen er gerne behjælpelig med at vurdere problemets omfang.

Vandforsyningen betjener stophanen.

Når du har repareret utætheden på ejendommens vandledning, og lækagen har været efter din vandmåler, kan du søge om fritagelse for dele af vandafgiften. Vandforsyningen vil normalt opgøre den spildte vandmængde udfra de foregående års forbrug.
 
Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Vandtab

En del af vandforsyningens vandtab skyldes pludselige opståede ledningsbrud. Ledningsbrud opstår hovedsageligt i forbindelse med entreprenøres gravearbejde og styrede underboringer, men kan bl.a. også være forårsaget af frost eller trafikbelastning.

En anden del af vandforsyningens vandtab skyldes utætte ledninger, der ligger i jorden og siver. Vi undersøger derfor hvert år de fleste områder med de ældre ledninger med et specielt lækagesporingsudstyr. Da det ikke er muligt at undersøge alle ledninger, vil det være en stor hjælp, at du retter henvendelse til os, du har mistanke om, at der er utætheder på en vandledning.

På den måde kan du være med til at reducere vandtabet til gavn for de sparsomme grundvandressourcer og ikke mindst til gave for økonomien og hermed vandprisen.

Ansøgning om fritagelse for betaling af vand- og afledningsbidrag

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00