Nye vandinstallationer

Planlægger I at udvide eller få nye vandinstallationer i jeres 1-familehus, skal I kontakte en autoriseret VVS-installatør. (Simple byggerier)

 

VVS-installatøren udarbejder vandprojekt og indsender vandpapirer til HTK Vand A/S.

Se evt. nærmere under fanen "Til installatører"

 

Er arbejderne en del af et byggeprojekt, vil betingelserne for udførelse af vandinstallationerne fremgå af byggetilladelsen, som er udarbejdet af Teknik- og Miljøcenter i kommunen.

 

Teknik- og Miljøcenter i kommunen videresender kopi af vandpapir og projektforslag til det vandforsyningsselskab, der forsyner din ejendom.

 

Når projektforslaget er godkendt, kan installatøren gå igang med arbejderne. 

Ændringsarbejder i 1-familiehuse

Skal du have ændret din vandinstallation, skal arbejdet udføres af en autoriseret VVS-installatør.

 

VVS-installatøren udarbejder vandprojekt og indsender vandpapirer til HTK Vand A/S.

 

Når projektforslaget er godkendt, kan installatøren gå igang med arbejderne.

Flytning af vandmåler fra brønd til placering indenfor i ejendom

Hvis I vil flytte vandmåler fra placering i målerbrønd på jordledningen til ejendommen til en placering indenfor i jeres ejendom, fx. i kælderen, skal arbejderne udføres af en autoriseret VVS-installatør.

 

Det er samme procedure, som beskrevet ovenfor, hvor installatøren udarbejder projektforslag og vandpapirer, som indsendes til HTK Vand A/S.

 

Vær opmærksom på at jordledningen fra ejendommens stophane til ny målerinstallation som udgangspunkt skal udskiftes til ny. 

Nedrivning

Når I nedriver en bygning med vandmåler i, skal vandmåleren leveres til os. Vi udarbejder en afregning på forbruget.

 

Husk at frostsikre ejendommens vandinstallationer indtil nedrivning, så der ikke kommer en frostsprængning, hvor der evt. kan strømme store vandmængder ud. Vi kommer og lukker for vandet til ejendommen, når I giver besked.

 

Vand, som strømmer ud af installationer, der ikke er frostsikret, skal der betales vand- og vandafledningsbidrag af.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00