Fritagelse for betaling af vand- og afledningsbidrag efter uagtsomt vandspild

HTK Forsyning A/S er bemyndiget til at fritage for afgifter for uagtsomt vandspild. Bemærk at du skal være tilsluttet HTK Vand A/S eller HTK Kloak A/S. 
  • Vandbidraget refunderes for det vandspild, som overstiger 300 m3 tillagt ejendommens normale årlige forbrug for det spildte vand.
  • Vandafledningsbidraget refunderes for vandspildet, hvis man kan dokumentere, at vandspildet ikke er ledt til den offentlige kloak.
  • Vandforsyningen eftergiver på vegne af SKAT statsafgiften af det vandspild, som overstiger 300 m3 tillagt ejendommens normale årlige forbrug for det spildte vand.  

Uagtsomt vandspild

Vi definerer uagtsomt vandspild som vand, der er løbet ud ved brud på skjulte rør. Det er typisk rør, som er gravet ned under fundament eller ligger i jord.

 Det kan også være vand, som er strømmet ud i fjernvarme-systemet gennem en utæt fjernvarmevarmeveksler

Løbende toiletter og frostsprængte installationer

Vandspild ved fx. løbende toiletter og frostsprængte installationer definerer vi ikke som uagtsomt vandspild.

Ansøgningen

Ejeren sender en skriftlig ansøgning om fritagelse for uagtsomt vandspild.


Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Beskrivelse af hvordan vandspildet er opstået
  • Beskrivelse af, hvordan vandspildet er stoppet (reparation/udskiftning af rør mv.)
  • Beskrivelse af hvad der er sket med det spildte vand (suget op, løbet til kloak, nedsivet i jord)
  • Vandforbruget de sidste 5 år, hvis I ikke har været kunde hos os i perioden.
  • Kopi af faktura fra Vvs-installatør (dokumentation) og Vvs-installatørens beskrivelse af hvilket arbejde der er udført (evt. på faktura)
  • Hvis skaden er anmeldt til forsikringsselskab, gerne en kopi af deres rapport.

 Ansøgningen stiles til:

 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Både private og offentlige virksomheder kan søge om fritagelse.
 
Bemærk:
Vandbidrag og Statsafgifter for vandspild eftergives kun for ejendomme til boligformål.

 

 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00