Takster 2019

 

 Driftsbidrag Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr.
 Vandbidrag pr. m311,0013,75
 Vandafgift til staten pr. m36,187,73
 Drikkevandsbidrag0,190,24
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 117,2521,56
I alt34,6243,28

 

Prisen på 43,28 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S. 

  

 Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder, som opfylder kravene under trappemodellen: Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr.
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 117,2521,56
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 213,8017,25
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 36,908,63

 

Hvis du vil vide mere om trappemodellen for vandafledningsbidrag, kan du finde oplysninger på www.trappetilmelding.dk. Du kan også kontakte kloakforsyningen.

 

Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)

 

Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.

 

 Refusion for strømforbrug til pumpestation

 Ekskl. moms i kr.

 Incl. moms i kr.

 Refusion for strømforbrug pr. m3:

 1,42

 1,78

  

 Gebyrer pr. 1. januar 2018
Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr  
Gebyr ved 1. rykker for manglende betaling 100,00 Fritaget for moms 
Gebyr ved 2. rykker for manglende betaling 100,00 Fritaget for moms 
Gebyr ved inkassomeddelelse 100,00 Fritaget for moms 
Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes)100,00  Fritaget for moms
Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes)100,00  Fritaget for moms
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn 250,00  Fritaget for moms
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere) 250,00 Fritaget for moms
Gebyr for flytte- og slutopgørelse 100,00 125,00
Faktureringsgebyr ved udsendelse af papirregning 40,0050,00
Oprettelse af afdragsordning eller henstand 100,00 Fritaget for moms
Gebyr for lukkevarsel 100,00 Fritaget for moms
Lukkekørsel500,00 Fritaget for moms
Genåbning (indenfor normal arbejdstid)400,00500,00
Gebyr for oprettelse af afdragsaftale 100,00 Fritaget for moms

 

 TilslutningsbidragEkskl. moms i kr.Incl. moms  i kr.
HTK Kloak A/S (kloakforsyningen)  
1 boligenhed, standard tilslutningsafgift51.606,5164.508,14
Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand60% af standard 60% af standard  
Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal51.606,5164.508,14
   
HTK Vand A/S (vandforsyningen)  
Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus):  
     Hovedanlægsbidrag 2.101,002.626,25
     Forsyningsledningsbidrag   19.832,00 24.790,00
     Samlet tilslutningsbidrag  21.933,00 27.416,25

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

  
 Udv. stikledningsdimension ø32 mm:  
     Hovedanlægsbidrag2.101,002.626,25
     Forsyningsledningsbidrag19.832,0024.790,00
     Samlet tilslutningsbidrag21.933,0027.416,25
 Udv. stikledningsdimension ø40 mm:Faktor 1.6 
 Udv. stikledningsdimension ø50 mm:Faktor 2,4 
 Udv. stikledningsdimension ø63 mm:Faktor 3,9 
 Udv. stikledningsdimension ø75 mm:Faktor 5,5 
 Udv. stikledningsdimension ø90 mm:Faktor 7,9 
 Udv. stikledningsdimension ø110 mm:Faktor 11,8 
 Udv. stikledningsdimension ø160 mm:Faktor 24,9 
 Udv. stikledningsdimension ø200 mm:Faktor 39,0 
 Udv. stikledningsdimension ø225 mm:Faktor 49,3 
 Udv. stikledningsdimension ø250 mm:Faktor 61,0 
For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2. Ovenstående x 2  
Stikledningsbidrag ifm. byggemodning  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus)5.745,007.181,25
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:  
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm:5.745,007.181,25
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm:10.340,0012.925,00
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm:20.683,0025.853,75
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større:25.276,0031.595,00
Stikledningsbidrag, øvrige:  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus)17.234,0021.542,50
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm:17.234,0021.542,50
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm:31.018,0038.772,50
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm:62.041,0077.551,25
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større:75.827,0094.783,75


 

 Andet:Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr. 
Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign.433,00541,25

 

 

Andre vandforsyninger

Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget. 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00