Vandprisen stiger i 2017

 

Den samlede vandpris for HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S stiger fra 28,30 kr. pr. m3 i 2016 til 33,45 kr. pr. m3 i 2017 (excl. moms). Det er en prisstigning på 5,15 kr. pr. m3. Den samlede vandpris er dog fortsat en af de billigste i Danmark.

Den relative store stigning skyldes forskellige faktorer i forhold til den måde vandprisen er sammensat på. Den samlede vandpris består af en vandafgift til HTK Vand A/S (vandforsyningen), en vandafledningsafgift til HTK Kloak A/S (kloakforsyningen) og forskellige afgifter til staten (afgift af ledningsført vand og drikkevandsbidrag) samt selvfølgelig momsen. Afgifterne til staten ændres ikke i 2017, så stigningen skyldes alene vandafgiften og vandafledningsafgiften.
 

Vandafgiften til HTK Vand A/S stiger fra 11,80 kr. pr. m3 i 2016 til 13,95 kr. pr. m3 i 2017 (excl. moms). Stigningen for denne del af vandprisen skyldes primært, at SKAT i 2015 opkrævede store skattebetalinger (4,4 mio. kr.) for de foregående år. Skattebetalingerne var ikke medregnet i vandafgiften i 2015 og betød derfor et stort træk på kassebeholdningen. Lovgivningen på vandområdet er skruet sammen, så en sådan ekstraordinær udgift kun kan hentes tilbage til kassen 2 år efter, dvs. i 2017. Sammen med hele vandbranchen i Danmark er vi absolut heller ikke enig med SKAT i, at der skal opkræves de store skattebetalinger. Der er derfor en verserende retssag i Landsretten, som vi håber at vinde. Vindes retssagen vil skattebetalingerne selvfølgelig blive betalt tilbage til forbrugerne.
 

Vandafledningsafgiften til HTK Kloak A/S stiger fra 10,25 kr. pr. m3 i 2016 til 13,25 kr. pr. m3 i 2017. Stigningen af vandafledningsbidraget skyldes også primært skattebetaling for de foregående år, samt køb af en ny slamsuger og tømning af 2 bassiner for slam.


 


 

Driftsbidraget stiger i 2013

Det samlede driftsbidrag (vandbidrag, vandafledningsbidrag, vandafgift og drikkevandsbidrag) stiger samlet i 2013 med ca. 26% til 59,17 kr. pr. m3 (inkl. moms).

 

Vandbidraget stiger med 25 % og vandafledningsbidraget stiger med 34 %.

Vandafgiften og drikkevandsbidraget stiger nogle få procent. Disse to bidrag opkræves for staten og fastsættes også direkte af staten.

 

Det er umiddelbart en voldsom stigning og kan selvfølgelig undre. Den store stigning skyldes, at alle større vandselskaber er underlagt den nye vandsektorlov.   

Vandsektorloven

Vandsektorloven blev vedtaget i 2009 og fik virkning på vandbidraget og vandafledningsbidraget fra 2011.

 

Det har bl.a. betydet, at det samlede driftsbidrag fra 2010 til 2011 faldt tilsvarende kraftigt. 

 

Før loven trådte i kraft skulle det blot sikres, at økonomien var i balance over en årrække. Det betød, at driftsbidragene kunne udjævnes over årene og vi kunne sikre en nogenlunde jævn stigning, svarende til den almindelige prisudvikling.  

Driftsbidraget i fremtiden

Vedtagelse af vandsektorloven betyder, at det ikke længere er muligt at spare op for at kunne udjævne taksterne.

 

I stedet fastsætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et årligt prisloft for det enkelte selskab. Prisloftet sikrer bl.a., at eventuelle under- eller overskud fra de foregående år bliver indregnet i det efterfølgende år.

 

Populært kan man sige, at vandsektorloven har betydet, at vi nu må handle på bagkant i stedet for på forkant. Forbrugerne vil derfor i fremtiden kunne opleve et meget varieret driftsbidrag.

 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00