Aflæsning af vandmåler

Vi udsender selvaflæsningskort medio december. Vi beder om at du aflæser måleren  senest den 31. december.

 

Vi udsender selvaflæsningskortet til:

  • e-boks, hvis du har tilmeldt dig under el- og forsyning; HTK Forsyning A/S.
  • din e-mail adresse, hvis du har tilmeldt den hos os.
  • med postvæsnet, hvis du ikke er tilmeldt én af ovenstående.

Den årlige måleraflæsning kan indberettes fra medio december og vi skal have aflæsningen senest den 10. januar.

 

Aflæsningen kan indberettes på internettet her.

 

Du kan også indberette aflæsningen pr. telefon eller ved at udfylde den nederste del af selvaflæningskortet og sende det til os - husk porto.

 

Består aflæsningsfeltet af sorte tal og røde tal, skal vi kun have aflæsningen fra de sorte tal. De røde tal angiver dit forbrug i liter efter det hele antal m3 vand

Manglende indberetning

Hvis du vandforsynes af HTK Vand A/S og vi ikke modtager din indberetning, koster det et gebyr på 100 kr.

 

HTK Kloak A/S vil skønne ejendommens vandforbrug til op mod 600 m3 pr. år, hvis vi ikke modtager en aflæsning. Det gør vi med hjemmel i betalingsvedtægten for kloakforsyningen.  

Andre vandforsyninger og ejendomme med egen boring (kloak-måler)

Vi udsender også selvaflæsningskort til ejendomme, som er forsynet af andre private vandforsyninger og til ejendomme, som har egen boring og installeret vandmåler.

 

Det gør vi for at kunne udsende faktura på det faktiske forbrug af afledt vand til kloakfosyningen.

 

Modtager du også selvaflæsningskort fra din vandforsyning, skal du indberette vandaflæsningen til både kloak- og vandforsyningsselskab. 

Hjælp til aflæsning

Er du kunde hos HTK Vand A/S, koster det et gebyr på 312,50 kr. for hjælp med aflæsning af vandmåler.

 

Hvis du er fysisk handicappet og ikke har pårørende, som kan hjælpe med aflæsning af vandmåler, kan du få gratis hjælp til aflæsning af svært tilgængelige målere.

 

Du kan enten skrive til os eller ringe på 70 20 51 20 mellem 9 og 11 og bestille et aflæsningsbesøg. 

Fejl ved måleren

Opdager du fejl ved måleren, f.eks at den er gået i stå, er utæt eller lignede, bedes du kontakte os enten via mail eller på telefon 70 20 51 20.

 

Du kan evt. også notere fejl på selvaflæsningskortet, hvis du sender det retur til HTK Forsyning A/S.

 

Er der andre forhold, der har påvirket ejendommens vandforbrug, er du velkommen til at skrive det til os på htkforsyning@htkforsyning.dk eller på selvaflæsningskortet. Skriv gerne et telefonnummer på, så vi kan kontakte dig for eventuelle flere oplysninger. 

Nogle vandmålere har decimaltal - røde tal

 Sensus_vandmåler

Vi skal kun have aflæsningen af de sorte tal

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00