Vand i kælderen

Hvorfor fik jeg vand i kælderen?
Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene.
Hvis din kælder ligger lavt i forhold til afløbssystemet, er du særlig udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.

Hvad gør jeg nu?
Har du fået oversvømmelse i kælderen skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?
Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Du kan normalt forhindre oversvømmelse i kælderen ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Er det ikke HTK Kloak A/S´s problem?
HTK Kloak A/S fjerner dit spildevand fra stueplan.
Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.

Hvad gør HTK Kloak A/S?
HTK Kloak A/S har ansvaret for, at det offentlige afløbssystem er i orden. Det offentlige afløbssystem går normalt ind til skel.

Vi gør alt hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning, inden for de økonomiske rammer vi har.

Vi arbejder konstant på at forbedre ledningsnettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner at forbedre afløbssystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?
Hvis vandet i din kælder er klart/rent kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utætte tagnedløbsbrønde uden for huset. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

Ordforklaring

Højvandslukke:
En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket.

Pumpebrønd:
Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd.

Ordforklaring

Højvandslukke:
En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket.

Pumpebrønd:
Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00