Utætheder og ledningsbrud

Har I haft et brud på jeres vandledning efter vandmåleren, kan I søge om at blive fritaget for betaling af afledningsbidrag for den del af vandspildet, som ikke har belastet spildevandssystemt.

 

Vandspildet kan fx. være i utætte jordledninger eller i krybekældre, hvor ejer ikke normalt kommer. Vandspildet kan også ske i utætte vandvarmere, der har forbindelse med fjernvarmesystemet.

 

Det er en betingelse at vandspildet skal være sket uagtsomt, Vi vil normalt gerne kontaktes umiddelbart efter at I har konstateret ledningsbruddet, for at besigtige forholdene. 

Ansøgning om refusion for uagtsomt spildt vand

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Beskrivelse af ledningsbruddet
  • Dokumentation for at det spildte vand ikke har belastet spildevandssystemet
  • Beregning fra jeres vandforsyningsselskab med beregning af vandspildet
  • Eller erklæring fra jeres vandforsyningsselskab om at der har været et ledningsbrud

Dokumentation er enten kopi af faktura fra VVS-installatør eller fra forsikringsselskab hvoraf det fremgår at vandet ikke er ledt til spildevandssystemet (fx. sivet ud i jorden). Det kan være installatørens beskrivelse af hvilket arbejde, der er udført.

Ansøgningen skal være underskrevet.

 

Ansøgningen sendes til:

 

HTK Kloak A/S

Lervangen 35 D

2630 Taastrup

Vandsyning fra HTK Vand A/S

Er I vandforsynet fra HTK Vand, skal I bruge vejledning fra HTK Vand A/S

Beregning af vandspild

Vi beregner vandspildet ved at se på ejendommens årsforbrug 5 år tilbage i tiden. Vandspildet beregnes som årets vandforbrug fratrukkes det gennemsnitlige årsforbrug.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00