Selvbetjening

Blødgøring af vandet

HOFOR's vandværk i Ishøj (Thorsbro værket) oplyser, at de nu  leverer blødgjort vand fra Thorsbro Vandværk med en hårdhed på 10-12. Det betyder, at den sydlige del af bydelene Taastrup og Høje-Taastrup får størstedelen af deres vand som blødgjort, da de primært får vand fra Thorsbro.

HOFOR’s værk i Gevninge (tidligere Lejre) forventes først færdig om ca. et år, så i den nordlige og vestlige del af kommunen, vil der være den samme hårdhed, som der plejer at være.

Der vil derfor det næste års tid være nogle områder i den midterste del af kommunen, som vil få både blødgjort og ikke blødgjort vand i en eller anden blanding. Det vil hele tiden ændre sig og være afhængig af forbruget og hvilke af vores trykforøgerstationer, der leverer vand. Indtil værket i Gevninge er færdigt, kan vi ikke gøre så meget ved dette problem.     

Etapevis lukning for færdsel på Skolevej i forbindelse med ledningsarbejder

I perioden fra uge 48 2023 til og med uge 16 2024 vil der være lukket for færdsel på Skolevej.

Dette skyldes at der skal etableres en ny regnvandsledning og regnvandsstikledning i Skolevej på strækningen mellem Taastrup Hovedgade og Åvænget, idet der er behov for at aflaste fællessystemet ved hjælp af en separering af regnvand.

I hele arbejdsperioden vil entreprenøren sørge for, at beboerne i området fortsat har adgang til deres matrikler, samt at de løbende vil omdele nødvendige informationer til de berørte beboere.

Af hensyn til beboerne og trafikomlægningen i området, vil arbejdet blive udført i etaper som vist på billedet nedenfor.


Link til stort kortDen revideret overordnede tidsplan for start og slut af de enkelte etaper fremgår nedenfor:


Etape 1: Strækning mellem Åvænget og Skolevej nr. 7A

·         udføres af hovedledning fra uge 49 til uge 1

·         udføres stikledninger og reetablering fra uge 7 til uge 9

Etape 2: Strækning mellem Skolevej 7A og Strongvej

·         udføres af hovedledning fra uge 1 til uge 5

·         udføres stikledninger og reetablering fra uge 2 til uge 8

Etape 3: Strækning mellem Strongvej og Skolevej nr. 1/Borgerskolen

·         udføres af hovedledning fra uge 5 til uge 8

·         udføres stikledninger og reetablering fra uge 9 til uge 13

Etape 4:Strækning ud for Skolevej nr. 1/Borgerskolen

·         udføres af hovedledning fra uge 8 til uge 10

HTK Forsyning A/S og datterselskabers oplysningspligt for databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft, dvs. en ny fælles EU-lov om behandling af persondata. 

Læs mere om forordningen og den Persondatapolitik som HTK Forsynings A/S har udarbejdet for området...


Driftsinfo:
Ingen aktuelle driftsinformationer.

Ingen PFAS-forbindelser i HTK Vands boringer

Der har i den seneste tid været megen snak om PFAS i drikkevandet. Vi har derfor fået undersøgt vandet i vores vandværks boringer. Der blev ikke konstateret PFAS-forbindelser.

Selvbetjening

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00