Måleraflæsning

Gennem KMD (Kommunedata) kan vi tilbyde en række services, der bl.a. gør det nemmere for dig som kunde at indberette aflæsninger eller få overblik over dit forbrug.

Du kan Indberette den årlige aflæsning til afregning

På linket herunder kommer du i kontakt med indberetningssiden.

Måleraflæsning for vandmålere
 
Du skal bruge dit kundenummer og enten dit målernummer eller nummer på sidste faktura.
 
Består aflæsningsfeltet af sorte tal og røde tal, skal vi kun have aflæsningen fra de sorte tal. De røde tal angiver dit forbrug i liter efter det hele antal m3 vand.

Følg vejledningen på samme link.
 
Hvis du vil indberette din årsaflæsning pr. telefon:
På det tilsendte aflæsningskort finder du både kode og kundenummer. Det skal du bruge, for at kunne taste det aflæste forbrug ind.
 

Indberet den årlige aflæsning

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00