Takster 2015

 

 Driftsbidrag  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr.
 Vandbidrag pr. m3 11,65 14,56
 Vandafgift til staten pr. m3 5,86 7,33
 Drikkevandsbidrag 0,67 0,84
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 9,24 11,55
Ialt 27,42 34,28

 

Prisen på 34,28 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S. 

  

 Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder, som opfylder kravene under trappemodellen:  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr.
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 9,24 11,55
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 2 8,50 10,63
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 3 7,02 8,78

 

Hvis du vil vide mere om trappemodellen for vandafledningsbidrag, kan du finde oplysninger på www.trappetilmelding.dk. Du kan også kontakte kloakforsyningen.

 

Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)

 

Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.

 

 Refusion for strømforbrug til pumpestation

 Ekskl. moms i kr.

 Incl. moms i kr.

 Refusion for strømforbrug pr. m3:

 1,39

 1,74

 

 Betaling for ekstra ydelser Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr. 

Hvis du bestiller en aflæsning af vandmåleren, koster det 312,50 kr.

Handicappede vil dog stadig kunne få aflæsningshjælp uden beregning ved svært tilgængelig aflæsning.

250,00  312,50 
 Vi opkræver et gebyr for at udarbejde en flytte- og slutopgørelse på vandforbruget 100,00 125,00

 

 Gebyrer pr. 1. januar 2015
Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr  
Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes) 100,00   Fritaget for moms
Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes) 100,00  Fritaget for moms
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn  250,00  Fritaget for moms
Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere)  250,00  Fritaget for moms
Gebyr for flytte- og slutopgørelse 100,00  125,00
Faktureringsgebyr ved udsendelse af papirregning 28,00  35,00
Oprettelse af afdragsordning eller henstand 100,00  Fritaget for moms
Gebyr for lukkevarsel 100,00  Fritaget for moms
Lukkekørsel 250,00  Fritaget for moms
Genåbning (indenfor normal arbejdstid) 250,00 312,50
Gebyr for oprettelse af afdragsaftale 100,00  Fritaget for moms

 

 Tilslutningsbidrag Ekskl. moms i kr. Incl. moms  i kr.
HTK Kloak A/S (kloakforsyningen)    
1 boligenhed, standard tilslutningsafgift 48.142,00  60.177,40
Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand 60% af standard  60% af standard  
Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal 48.142,00  60.177,40
     
HTK Vand A/S (vandforsyningen)    
Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus):    
     Hovedanlæsgsbidrag  2.014,00 2.517,50
     Forsyningsledningsbidrag    19.005,00  23.756,25
     Samlet tilslutningsbidrag   21.019,00  26.273,75

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

   
 Udv. stikledningsdimension ø32 mm:    
     Hovedanlæsgsbidrag 2.014,00 2.517,00
     Forsyningsledningsbidrag 19.005,00 23.756,25
     Samlet tilslutningsbidrag 21.019,00 26.273,75
 Udv. stikledningsdimension ø40 mm: Faktor 1.6  
 Udv. stikledningsdimension ø50 mm: Faktor 2,4  
 Udv. stikledningsdimension ø63 mm: Faktor 3,9  
 Udv. stikledningsdimension ø75 mm: Faktor 5,5  
 Udv. stikledningsdimension ø90 mm: Faktor 7,9  
 Udv. stikledningsdimension ø110 mm: Faktor 11,8  
 Udv. stikledningsdimension ø160 mm: Faktor 24,9  
 Udv. stikledningsdimension ø200 mm: Faktor 39,0  
 Udv. stikledningsdimension ø225 mm: Faktor 49,3  
 Udv. stikledningsdimension ø250 mm: Faktor 61,0  
For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2.  Ovenstående x 2   
Stikledningsbidrag ifm. byggemodning    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) 5.505,00   6.881,25
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:    
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: 5.505,00 6.881,25
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: 9.909,00 12.386,25
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: 19.819,00 24.773,75
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: 24.221,00 30.276,25
Stikledningsbidrag, øvrige:    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) 16.515,00 20.643,75
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: 16.515,00 20.643,75
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: 29.724,00 37.155,00
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: 59.452,00 74.315,00
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: 72.663,00 90.828,75


 

 Andet: Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr. 
Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign. 415,00 518,75

 

 

Takstsændring i 2015

HTK Kloak A/S har færre  anlægsinvesteringer i 2015.
Det betyder at taksten for afledningbidrag falder med 7,56 kr. i 2015. 

Andre vandforsyninger

Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget.

 

Din vandforsyning opkræver vandafgift og drikkevandsbidrag.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00