Takster 2014

 

 Driftsbidrag  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr.
 Vandbidrag pr. m3 13,10 16,38
 Vandafgift til staten pr. m3 5,46 6,83
 Drikkevandsbidrag 0,67 0,84
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1 15,29 19,11
Ialt 34,52 43,16

 

Prisen på 43,16 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S. 

  

 Vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder, som opfylder kravene under trappemodellen:  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr.
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 1  15,29 19,11
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 2  14,68  18,35
 Vandafledningsbidrag pr. m3, trin 3  13,46  16,83

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil vide mere om trappemodellen for vandafledningsbidrag, kan du finde oplysninger på www.trappetilmelding.dk. Du kan også kontakte kloakforsyningen.

 

 Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)

 

Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.

 

 Refusion for strømforbrug til pumpestation

 Ekskl. moms i kr.

 Incl. moms i kr.

 Refusion for strømforbrug pr. m3:

 1,35

 1,69


   

Betaling for ekstra ydelser  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr

Hvis du bestiller en aflæsning af vandmåleren, koster det 312,50 kr.

Handicappede vil dog fortsat kunne få aflæsningshjælp uden beregning ved svært tilgængelig aflæsning.

 250,00  312,50
Vi opkræver et gebyr på 125 kr. for at udarbejde en flytte- og slutopgørelse på vandforbruget.  100,00  125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebyrer  Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr.

Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug

(Vi udsender nyt selvaflæsningskort)

100,00 Fritaget for moms 

Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug

(Vi udsender nyt selvaflæsningskort og gør opmærksom på at vi skønner ejendommens forbrug, hvis der stadig ikke indberettes om vandforbruget)

100,00

Fritaget for moms 

Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 skøn 250,00  Fritaget for moms 
Gebyr af kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handicappede med svært tilgængelig måler) 250,00  Fritaget for moms
Gebyr for flytte- og slutopgørelse 100,00 125,00
Faktureringsgebyr ved udsendelse af papirregning 28,00   35,00
Gebyr for lukkevarsel 100,00  Fritaget for moms
Lukkekørsel 250,00 Fritaget for moms 
Genåbning (indenfor normal arbejdstid) 250,00 312,50 
Gebyr for oprettelse af afdragsaftale 100,00  Fritaget for moms 


 

 

 Tilslutningsbidrag Ekskl. moms i kr. Incl. moms  i kr.
HTK Kloak A/S (kloakforsyningen)    
1 boligenhed, standard tilslutningsafgift 47.705,00  59.631,25
Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand 60% af standard  60% af standard  
Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal 47.705,00  59.631,25
     
HTK Vand A/S (vandforsyningen)    
Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus):    
     Hovedanlæsgsbidrag  2.012,00 2.515,00
     Forsyningsledningsbidrag    18.990,00  23.737,50
     Samlet tilslutningsbidrag   21.002,00  26.252,50

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

   
 Udv. stikledningsdimension ø32 mm:    
     Hovedanlæsgsbidrag 2.012,00 2.515,00
     Forsyningsledningsbidrag 18.990,00 23.737,50
     Samlet tilslutningsbidrag 21.002,00 26.252,50
 Udv. stikledningsdimension ø40 mm: Faktor 1.6  
 Udv. stikledningsdimension ø50 mm: Faktor 2,4  
 Udv. stikledningsdimension ø63 mm: Faktor 3,9  
 Udv. stikledningsdimension ø75 mm: Faktor 5,5  
 Udv. stikledningsdimension ø90 mm: Faktor 7,9  
 Udv. stikledningsdimension ø110 mm: Faktor 11,8  
 Udv. stikledningsdimension ø160 mm: Faktor 24,9  
 Udv. stikledningsdimension ø200 mm: Faktor 39,0  
 Udv. stikledningsdimension ø225 mm: Faktor 49,3  
 Udv. stikledningsdimension ø250 mm: Faktor 61,0  
For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2.     
Stikledningsbidrag ifm. byggemodning    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) 5.501,00   6.876,25
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:    
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: 5.501,00 6.876,25
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: 9.901,00 12.376,25
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: 19.803,00 24.753,75
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: 24.202,00 30.252,50
Stikledningsbidrag, øvrige:    
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus) 16.502,00 20.627,50 
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm: 16.502,00 20.627,50
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm: 29.700,00 37.125,00
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm: 59.404,00 74.255,00
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større: 72.605,00 90.756,25


 

 Andet: Ekskl. moms i kr.  Incl. moms i kr. 
Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign. 415,00 518,75 

 

Takstsændring i 2015

Takstbladet er godkendt af bestyrelse for HTK Forsyning A/S og byråd.

Den samlede pris for kunder tilsluttet HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S er 34,28 kr. incl. moms for trin 1.

Prisen falder dermed med 8,88 kr.

Andre vandforsyninger

Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget.

 

Din vandforsyning opkræver vandafgift og drikkevandsbidrag.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00