Takster 2012

 

 Driftsbidrag Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr.
 Vandbidrag pr. m312,8016,00
 Vandafgift til staten pr. m35,236,54
 Drikkevandsbidrag0,670,84
 Vandafledningsbidrag pr. m318,8223,53
Ialt37,5246,90

 

Kommunalt vejbidrag (maks. 8% af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)

 

Prisen på 46,90 kr. gælder for de ejendomme, som er tilsluttet både HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S 

 

 

Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.

 

 Refusion for strømforbrug til pumpestation

 Ekskl. moms i kr.

 Incl. moms i kr.

 Refusion for strømforbrug pr. m3:

 1,26

 1,58


 

 

 Gebyrer Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr.

Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug

(Vi udsender nyt selvaflæsningskort)

100,00Fritaget for moms 

Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug

(Vi udsender nyt selvaflæsningskort og gør opmærksom på at vi skønner ejendommens forbrug, hvis der stadig ikke indberettes om vandforbruget)

100,00

Fritaget for moms 

Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 skøn250,00 Fritaget for moms 
Gebyr af kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handicappede med svært tilgængelig måler)250,00 Fritaget for moms
Gebyr for flytte- og slutopgørelse100,00125,00
Gebyr for lukkevarsel100,00 Fritaget for moms
Lukkekørsel250,00Fritaget for moms 
Genåbning (indenfor normal arbejdstid)250,00321,50 

 

 TilslutningsbidragEkskl. moms i kr.Incl. moms  i kr.
HTK Kloak A/S (kloakforsyningen)  
1 boligenhed, standard tilslutningsafgift46.778,00 58.472,50
Ejendomme, som kun er tilsluttet spildevand60% af standard 60% af standard  
Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal 46.778,00 58.472,50
   
HTK Vand A/S (vandforsyningen)  
Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus):  
     Hovedanlæsgsbidrag 1.922,002.402,50 
     Forsyningsledningsbidrag   18.146,00 22.682,50
     Samlet tilslutningsbidrag  20.068,00 25.085,00

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

  
 Udv. stikledningsdimension ø32 mm:  
     Hovedanlæsgsbidrag1.922,00 2.402,50  
     Forsyningsledningsbidrag18.146,00 22.682,50 
     Samlet tilslutningsbidrag20.068,00 25.085,00 
 Udv. stikledningsdimension ø40 mm:Faktor 1.6 
 Udv. stikledningsdimension ø50 mm:Faktor 2,4 
 Udv. stikledningsdimension ø63 mm:Faktor 3,9 
 Udv. stikledningsdimension ø75 mm:Faktor 5,5 
 Udv. stikledningsdimension ø90 mm:Faktor 7,9 
 Udv. stikledningsdimension ø110 mm:Faktor 11,8 
 Udv. stikledningsdimension ø160 mm:Faktor 24,9 
 Udv. stikledningsdimension ø200 mm:Faktor 39,0 
 Udv. stikledningsdimension ø225 mm:Faktor 49,3 
 Udv. stikledningsdimension ø250 mm:Faktor 61,0 
For ejendomme beliggende i landzonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2.   
Stikledningsbidrag ifm. byggemodning  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus)5.257,00  6.571,25
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:  
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm:5.257,006.571,25
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm:9.462,0011.827,50
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm:18.923,0023.653,75
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større:23.127,0028.908,75
Stikledningsbidrag, øvrige:  
Enfamiliebolig med egen stikledning (incl. sommerhus)15.769,0019.711,25 
Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:
Udv. stikledningsdimension ø32 - ø63 mm:15.769,0019.711,25
Udv. stikledningsdimension ø75 - ø110 mm:28.381,0035.476,25
Udv. stikledningsdimension ø125 - ø160 mm:56.766,0070.957,50
Udv. stikledningsdimension ø200 mm og større:69.381,0086.726,25

 Andet:Ekskl. moms i kr. Incl. moms i kr. 
Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offenlig kloak, samletank og lign.397,00496,25


 

Kloakforsyning

Ejendomme tilsluttet HTK Kloak A/S betaler vandafledningsbidrag til kloakforsyningen.

Andre vandforsyninger

Hvis du ikke er tilsluttet HTK Vand A/S, kan du evt. kontakte din vandforsyning for at blive oplyst om vandbidraget.

 

Din vandforsyning opkræver vandafgift og drikkevandsbidrag.

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00