Takster 2011

Driftsbidrag:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafgift pr. m3

12,80

16,00

Vandafgift til staten pr. m3

5,00

6,25

Vandafledningsbidrag pr. m3

18,48

23,10

Vejbidrag (maks. 8 % af budgetterede anlægsudgifter til kloakanlæg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutningsbidrag:

 

 

HTK Kloak A/S (kloakforsyningen):

 

 

1 boligenhed, standardtilslutningsafgift

45.515,63

56.894,54

Ejendomme der kun er tilsluttet spildevand

60 % af standard

60 % af standard

Erhvervsejendomme pr. 800 m2 påbegyndt grundareal

45.515,63

56.894,54

 

 

 

HTK Vand A/S (vandforsyningen):

 

 

Hovedanlæg- og forsyningsledningsbidrag:

 

 

Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. sommerhus):

 

 

Hovedanlægsbidrag

1.922,00

2.402,50

Forsyningsledningsbidrag

18.146,00

22.682,50

Samlet tilslutningsbidrag

20.068,00

25.085,00

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

 

 

Udv. stikledningsdimension ø32 mm.:

 

 

Hovedanlægsbidrag

1.922,00

2.402,50

Forsyningsledningsbidrag

18.146,00

22.682,50

Samlet tilslutningsbidrag

20.068,00

25.085,00

Udv. stikledningsdimension ø40 mm.:

Faktor 1,6

 

Udv. stikledningsdimension ø50 mm.:

Faktor 2,4

 

Udv. stikledningsdimension ø63 mm.:

Faktor 3,9

 

Udv. stikledningsdimension ø75 mm.:

Faktor 5,5

 

Udv. stikledningsdimension ø90 mm.:

Faktor 7,9

 

Udv. stikledningsdimension ø110 mm.:

Faktor 11,8

 

Udv. stikledningsdimension ø160mm.:

Faktor 24,9

 

Udv. stikledningsdimension ø200 mm.:

Faktor 39,0

 

Udv. stikledningsdimension ø225 mm.:

Faktor 49,3

 

Udv. stikledningsdimension ø250 mm.:

Faktor 61,0

 

For ejendomme beliggende i landszonen beregnes ovennævnte vandtilslutningsafgifter med yderligere faktor 2,

 

Overstående x 2

 

Stikledningsbidrag ifm. Byggemodning:

 

 

Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. Sommerhus)

5.257,00

6.571,25

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

 

 

Udv. stikledningsdimension ø32-ø63 mm.:

5.257,00

6.571,25

Udv. stikledningsdimension ø75-ø110 mm.:

9.462,00

11.827,50

Udv. stikledningsdimension ø125-ø160 mm.:

18.923,00

23.653,75

Udv. stikledningsdimension ø200 mm. og større:

23.127,00

28.908,75

Stikledningsbidrag, øvrige:

 

 

Enfamiliebolig med egen stikledning (inkl. Sommerhus)

15.769,00

19.711,25

Beboelse med flere husstande, erhverv, institutioner mv.:

 

 

Udv. stikledningsdimension ø32-ø63 mm.:

15.769,00

19.711,25

Udv. stikledningsdimension ø75-ø110 mm.:

28.381,00

35.476,25

Udv. stikledningsdimension ø125-ø160 mm.:

56.766,00

70.957,50

Udv. stikledningsdimension ø200 mm. og større:

69.381,00

86.726,25

 

 

 

Andet:

 

 

Vandmåler for ejendomme med egen vandforsyning uden tilslutning til offentlig kloak, samletank og lign.

397,00

496,25

 

 

 

Gebyrer pr. 1. januar 2011

 

 

Gebyr ved 1. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (nyt selvaflæsningskort udsendes)

100,00

Fritaget for moms

Gebyr ved 2. rykker for manglende indberetning af vandforbrug (rykkerskrivelse udsendes)

100,00

Fritaget for moms

Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter 2 år skøn

250,00

Fritaget for moms

Gebyr for kontrolaflæsning af måler efter aftale (gratis for ældre og handikappede med svært tilgængelige målere)

250,00

Fritaget for moms

Gebyr for flytte- og slutopgørelse

100,00

125,00

Gebyr for lukkevarsel

100,00

Fritaget for moms

Lukkekørsel

250,00

Fritaget for moms

Genåbning (indenfor normal arbejdstid)

250,00

312,50

 

Rev. 13.01.2011

Refusion for strømforbrug


Hvis kloakforsyningen har etableret en pumpestation til et tryksystem, gives der refusion for strømforbrug til pumpestation. Refusionen gives pr. afledt m3.

 

 

 Refusion for strømforbrug til pumpestation

 Ekskl. moms i kr.

 Incl. moms i kr.

 Refusion for strømforbrug pr. m3:

 1,20

 1,50 

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 51 20
htkforsyning@htkforsyning.dk Cookies og persondatapolitik Klik her for at ændre cookies samtykke
Åbningstider
Mandag - torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 12.00